Τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας που παρέχει το υγραέριο

Τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας που παρέχει το υγραέριο σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα είναι:

Το σύστημα τροφοδοσίας είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε, στην περίπτωση που θα γίνει οποιαδήποτε διαρροή του συστήματος, να κλείνει το δοχείο αυτόματα, και συνεπώς το LPG που θα διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα θα είναι μόνο αυτό που περιλαμβάνεται στους σωλήνες τροφοδοσίας της μηχανής. Όλη η εγκατάσταση του συστήματος LPG πρέπει να είναι απόλυτα στεγανή.

Στις χώρες όπου το LPG χρησιμοποιείται από χρόνια σε μεγάλους αριθμούς αυτοκινήτων (ΗΠΑ, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιαπωνία, Ιταλία, Αυστρία κλπ.) δεν υπάρχουν περισσότερα ατυχήματα στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν LPG από εκείνα που χρησιμοποιούν βενζίνη.

Μάλιστα στις ΗΠΑ, όπου όπως πάντα οι στατιστικές είναι πολύ εκτεταμένες, έχει παρατηρηθεί ότι στις σοβαρέ συγκρούσεις αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη, τουλάχιστον το 12% από αυτές καταλήγει σε διάτρηση του ρεζερβουάρ της βενζίνης και σε πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ πρακτικά σε όλες τις άλλες συγκρούσεις αυτοκινήτων που κινούνται με LPG δεν έχει σημειωθεί καμία πυρκαγιά από έκρηξη ρεζερβουάρ.

Scroll to Top