ΚΙΝΗΤΟ (+30)6989083257
ΣΤΑΘΕΡΟ (+30)210 5813424

Υπολογιστής Κέρδους

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και δείτε πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε με την χρήση υγραερίου ή φυσικού αερίου

Κέρδος Υγραερίου (LPG) / Αμόλυβδης

Προσθέστε τις τιμές αμόλυβδης, υγραερίου LPG και επιλέξτε χιλιόμετρα και καταναλώση

15000
7

Λαμβάνοντας υπόψιν στην μέτρηση που κάναμε για εσάς πως η κατανάλωση υγραερίου LPG είναι κατά 10% περισσότερη από την αμόλυβδη, το συνολικό κέρδος που θα έχετε ανά έτος μετατρέποντας το όχημα σας σε υγραέριο LPG είναι

Κέρδος€ 

Κέρδος Φυσικου Αερίου (CNG) / Αμόλυβδης

Προσθέστε τις τιμές αμόλυβδης, Φυσικού Αερίου CNG και επιλέξτε χιλιόμετρα και καταναλώση

15000
7

Λαμβάνοντας υπόψιν στην μέτρηση που κάναμε για εσάς την διαφορά στη κατανάλωση φυσικού αερίου CNG από την αμόλυβδη, το συνολικό κέρδος που θα έχετε ανά έτος μετατρέποντας το όχημα σας σε φυσικό αέριο CNG είναι

Κέρδος€